මොනිකා සැන්චෙස්

බළලුන් අපෙන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගත හැකි විශ්මයජනක සතුන් ලෙස මම සලකමි. මෙම කුඩා බළලුන් ඉතා ස්වාධීන යැයි කියනු ලැබේ, නමුත් සත්‍යය නම් ඔවුන් විශිෂ්ට සහකරුවන් සහ මිතුරන් බවයි.