бөлүмдөр

Noti Gatos компаниясында биз мышыктарды сүйүп калдык, бир гана максат менен, аларга сый-урмат менен мамиле кылууну үйрөнсөңүз, ошол эле учурда алардын ар кандай тукумдарын жана алардын кызыгуусун табасыз. Ошондуктан, сизге айта турган эч нерсени өткөрүп жибербөө үчүн, блогдун бөлүмдөрү.