ماریا خوزه رولدان

از آنجا که به یاد دارم می توانم خودم را عاشق گربه بدانم. من آنها را به خوبی می شناسم زیرا از کودکی من گربه در خانه داشته ام و به گربه هایی که مشکل داشته اند کمک کرده ام ... من نمی توانم زندگی بدون محبت و عشق بی قید و شرط آنها را تصور کنم! من همیشه در حال آموزش مداوم بوده ام تا بتوانم در مورد آنها بیشتر بیاموزم و اینکه گربه هایی که مسئولیت من را بر عهده دارند ، همیشه بهترین مراقبت و صمیمانه ترین عشق من را نسبت به آنها دارند. به همین دلیل ، من امیدوارم که بتوانم تمام دانش خود را به صورت کلمه ای منتقل کنم و برای شما مفید باشد.