UViviana Saldarriaga Quintero

NgingowaseColombia othanda amakati, engifisa ukuwazi kakhulu ngokuziphatha kwabo nobudlelwano abanabo nabantu. Bayizilwane ezihlakaniphe kakhulu, futhi ababi nesizungu njengoba bengathanda sikholwe.