UMonica sanchez

Ngibheka amakati izilwane ezinhle kakhulu lapho singafunda khona okuningi kuzo, futhi nakithi. Kuthiwa lezi fining ezincane zizimele kakhulu, kepha iqiniso ukuthi bangabangane abakhulu nabangane.