Larawan ng placeholder ni Laura Torres

Ako ay naging isang Beterinikal na Teknikal na Katulong mula kamakailan lamang, ngunit ang aking bokasyon para sa mga hayop ay dumating sa akin mula nang ako ay maliit na salamat sa aking lolo. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ako sa aking pagsasanay sa sektor na ito at narito ako upang tulungan ka at ipaalam sa iyo ang tungkol sa lahat ng nauugnay sa iyong peludines.