Maria

Jag känner en stor nyfikenhet över kattens värld som får mig att undersöka och vill dela min kunskap. Att känna till deras karaktär, deras kroppsspråk och deras sätt att leva är viktigt för ett gott samexistens.