Maria Jose Roldan

Kwenguva yakareba sezvandinogona kuyeuka ndinogona kuzviona ndiri mudiwa wekati. Ndinovaziva zvikuru nokuti kubvira ndichiri muduku ndakava nekatsi kumba uye ndakabatsira katsi dzaiva nematambudziko ... Handigoni kubata hupenyu pasina rudo rwavo uye rudo rusingagumi! Ndagara ndiri mukudzidziswa kunoenderera kuitira kuti ndidzidze zvakawanda pamusoro pavo uye kuti katsi dziri mukuchengeta kwangu dzinogara dziine kutarisirwa kwakanyanya uye rudo rwangu rwechokwadi kwavari. Naizvozvo, ndinovimba ndinogona kufambisa ruzivo rwangu rwese mumashoko uye kuti anozobatsira kwauri. Ndine chido chekunyora pamusoro pezvinhu zvose zvine chokuita nekatsi: maitiro avo, hutano hwavo, kudya kwavo, zvavanoda kuziva, marudzi avo, nyaya dzavo ... Ndinoda kugoverana newe zvose zvandakadzidza uye zvandinoramba ndichidzidza zuva rega rega. mhuka dzinoshamisa idzi.