Rosa Sanchezová

Môžem povedať, že mačka môže byť najlepším priateľom človeka. Vždy nimi obklopení pôsobia a žasnú nad ich veľkou adaptačnou schopnosťou a predovšetkým nad bezpodmienečnou náklonnosťou, ktorú vám prejavujú. Napriek tomu, že ste veľmi odlúčení a máte reputáciu nezávislého, môžete sa od nich vždy veľa naučiť, ak máte trpezlivosť študovať ich.