Maria José Roldan

Siden jeg kan huske kan jeg betrakte meg selv som en kattelsker. Jeg kjenner dem veldig godt, for siden jeg var liten har jeg hatt katter hjemme, og jeg har hjulpet katter som hadde problemer ... Jeg kan ikke tenke meg et liv uten deres kjærlighet og ubetingede kjærlighet! Jeg har alltid vært i kontinuerlig opplæring for å kunne lære mer om dem og at kattene som er ansvarlige for meg, alltid har den beste omsorgen og min oppriktigeste kjærlighet til dem. Av denne grunn håper jeg å kunne overføre all min kunnskap i ord og at de er nyttige for deg.