Gambar placeholder Laura Torres

Saya telah menjadi Pembantu Teknikal Veterinar sejak kebelakangan ini, tetapi panggilan saya untuk haiwan datang kepada saya sejak saya mengucapkan terima kasih kepada datuk saya. Hingga hari ini, saya meneruskan latihan di sektor ini dan saya di sini untuk membantu anda dan memberitahu anda mengenai segala yang berkaitan dengan peludin anda.