Слика на замената на Лора Торес

Јас сум ветеринарен технички асистент од релативно неодамна, но мојот повик за животни ми доаѓа уште од мали нозе благодарение на дедо ми. До денес, продолжувам со мојата обука во овој сектор и тука сум да ви помогнам и да ве информирам за сè што е поврзано со вашите пелудини.