ຄິດຢ່າງລະມັດລະວັງຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປະຖິ້ມມັນເພື່ອການລ້ຽງດູເປັນລູກຫຼືບໍ່

ເວລາທີ່ຈະໃຫ້ແມວ ສຳ ລັບການລ້ຽງດູເປັນລູກ?

ບາງຄັ້ງການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ດີຫຼືການຕັດສິນໃຈຢ່າງກະທັນຫັນສາມາດຈົບບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຮັບຮອງເອົາ ...

ສາທາລະນະ