Sections

ຢູ່ Noti Gatos ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກກັບແມວດ້ວຍຈຸດປະສົງດຽວທີ່ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງພວກມັນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບແລະຄວາມຮັກໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົ້ນພົບສາຍພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຢາກຮູ້ຂອງພວກມັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງບລັອກເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ພາດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບອກທ່ານ.

bool(ຈິງ)