ໂມນິກາ sanchez

ຂ້ອຍພິຈາລະນາແມວສັດທີ່ງົດງາມທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກພວກມັນ, ແລະຈາກຕົວເຮົາເອງ. ມີຄົນເວົ້າວ່າເຮືອຂ້າມເຮືອນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເປັນເອກະລາດຫຼາຍ, ແຕ່ຄວາມຈິງກໍ່ຄືວ່າພວກເຂົາເປັນເພື່ອນສະຫາຍທີ່ດີແລະເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ.

Monica Sanchez ໄດ້ຂຽນ 1223 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາປີ 2014