វីវីអាណាសាឡនសារ៉ាសៀរឃ្វីនតូ

ខ្ញុំជាជនជាតិកូឡុំប៊ីដែលចូលចិត្តសត្វឆ្មាដែលខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់អំពីអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនិងទំនាក់ទំនងដែលពួកគេមានជាមួយមនុស្ស។ ពួកវាជាសត្វដែលមានភាពវៃឆ្លាតហើយមិនឯកោដូចពួកគេចង់អោយយើងជឿនោះទេ។

Viviana Saldarriaga Quintero បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៥ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១១