Rosa Sanchez

אני מתלהב מחתולים מאז שאני זוכר את עצמי. אני יכול לומר שהחתול יכול להיות החבר הכי טוב של האדם. תמיד מוקף בהם, אני מתרשם ונדהם מיכולת ההסתגלות הגדולה שיש להם ובעיקר מהחיבה הבלתי מותנית שהם מראים לך. למרות היותם מנותקים מאוד ובעל מוניטין של עצמאים, תמיד תוכלו ללמוד מהם הרבה, אם יש לכם סבלנות ללמוד אותם. כעורך, אני מתמסר לכתיבה על כל מה שקשור לעולם החתולים: הטיפול בהם, הגזעים שלהם, הסקרנות שלהם, היתרונות שלהם לבריאות ולרווחה. אני אוהב לחלוק את הניסיון והידע שלי עם אוהבי חתולים אחרים, וגם ללמוד מהם. אני חושב שחתולים הם בעלי חיים מרתקים וייחודיים, שראויים לכל הכבוד וההערצה שלנו.