Viviana Saldarriaga Quintero

אני קולומביאני שאוהב חתולים, ואני מאוד סקרן לגבי ההתנהגות שלהם והקשר שיש להם עם אנשים. הם בעלי חיים אינטליגנטיים מאוד, ולא בודדים כפי שהם רוצים שנאמין. כעורכת, אני מתמחה בנושאים הקשורים לחתולים, מההיסטוריה שלהם, האבולוציה שלהם, המאפיינים שלהם ועד לצרכים שלהם, לטיפים שלהם, לטריקים שלהם. אני אוהב לחקור ולכתוב על היצורים הנפלאים האלה, שמלווים אותנו ומאירים את חיינו. אני גם אוהב ליצור אינטראקציה עם אוהבי חתולים אחרים, ולחלוק חוויות, אנקדוטות, תמונות וסרטונים. אני מאמין שחתולים הם בני לוויה אידיאליים, שנותנים לנו הרבה יותר ממה שהם מבקשים מאיתנו.