Laura Torres qhov chaw tso duab

Kuv tau ua ib tug Veterinary Technical Assistant txij thaum lub sijhawm nyuam qhuav dhau los, tab sis kuv txoj haujlwm rau tsiaj tau los rau kuv txij li thaum kuv tau me ntsis ua tsaug rau kuv yawm txiv. Txog niaj hnub no, kuv txuas ntxiv nrog kuv qhov kev cob qhia hauv qhov kev ua haujlwm no thiab kuv nyob ntawm no los pab koj thiab qhia koj txog txhua yam ntsig txog koj cov tsiaj peludines.