مونیکا سانچز

من گربه ها را حیوانات باشکوهی می دانم که می توانیم از آنها و همچنین از خودمان چیزهای زیادی یاد بگیریم. گفته می شود که این گربه سانان بسیار مستقل هستند ، اما حقیقت این است که آنها همراه و دوست بسیار خوبی هستند.