تصویر مکان یاب لورا تورس

من نسبتاً اخیراً دستیار فنی دامپزشکی بوده ام ، اما از آنجا که از پدربزرگم کوچک تشکر کردم ، حرفه من برای حیوانات به من می رسد. تا به امروز ، من در این بخش به آموزش خود ادامه می دهم و در اینجا هستم تا به شما کمک کنم و در مورد همه موارد مربوط به گلابهای خود به شما اطلاع دهم.