Μαρία

Αισθάνομαι μεγάλη περιέργεια για τον κόσμο των γατών που με οδηγεί να ερευνήσω και θέλω να μοιραστώ τις γνώσεις μου. Η γνώση του χαρακτήρα τους, της γλώσσας του σώματός τους και του τρόπου ζωής τους είναι σημαντική για μια καλή συνύπαρξη.