Delwedd deiliad Laura Torres

Rwyf wedi bod yn Gynorthwyydd Technegol Milfeddygol ers yn gymharol ddiweddar, ond daw fy ngalwedigaeth am anifeiliaid ataf ers pan oeddwn yn fawr o ddiolch i'm taid. Hyd heddiw, rwy'n parhau gyda fy hyfforddiant yn y sector hwn ac rwyf yma i'ch helpu chi a'ch hysbysu am bopeth sy'n gysylltiedig â'ch pwdinau.