Monica sanchez

Rwy'n ystyried cathod yn anifeiliaid godidog y gallwn ddysgu llawer oddi wrthynt, a hefyd gennym ni ein hunain. Dywedir fod y felines bychain hyn yn dra annibynol, ond y gwir yw eu bod yn gymdeithion a chyfeillion mawr. Ers i mi fod yn blentyn, dwi wastad wedi cael fy swyno gan gathod, eu ceinder, eu chwilfrydedd, eu personoliaeth. Dyna pam y penderfynais gysegru fy hun i ysgrifennu amdanynt, i rannu fy angerdd a gwybodaeth gyda charwyr cathod eraill. Yn fy erthyglau, rwy'n ceisio cynnig gwybodaeth ddefnyddiol a difyr am ofal, iechyd, bwydo, ymddygiad a hanes cathod.